Tietohallinto ei ole itsenäinen saareke, jossa eletään omaa elämää muista riippumatta, eikä myöskään tietoturvallisuus. Tietojärjestelmät sijaitsevat fyysisessä todellisuudessa, jossa on lukuisa määrä erilaisia fyysisiä riskejä, jotka voivat kaataa tietoturvallisen järjestelmän tai aiheuttaa hankaluuksia tiedon käsittelylle tai käsittelijöille, joiden tekemiset tapahtuvat reaalimaailmassa.

Jotkut turvallisuusihmiset näyttävät tyytyvän pelkästään oman vastuualueensa hoitamiseen, eivätkä miellä koordinointia muiden turvallisuuden eri osa-alueiden kanssa tarpeelliseksi. Jos kokonaisvaltaisen tietoturvaratkaisun tarvetta ei ymmärretä, sekä digitaalisen että analogisen maailman kattavaa ratkaisua ei välttämättä edes yritetä aikaansaada.

Sinänsä toimiva tieto- tai kyberturvaratkaisu on puutteellinen, jos ratkaisukohteessa turvallisuuden muilla osa-alueilla on puutteita. Fyysisille turvallisuusratkaisuille on yleensä omat osaavat vastuuhenkilönsä, mutta jos näillä ei ole toimivaa keskusteluyhteyttä muiden osa-alueiden ihmisten kanssa, kokonaisuuteen voi jäädä esimerkiksi yhteensopimattomuuksia, katveita tai tietokatkoksia, joiden takia voi syntyä odottamattomia tilanteita, joissa ikäviä asioita tapahtuu tai oletettuja asioita ei tapahdukaan.

Suomen turvallisuusala on perinteisesti ollut melko siiloutunut, ja pahimmillaan yhteistyötä turvallisuuden osa-alueiden välillä on vältelty. Syynä tähän on voinut olla oman osa-alueen ammattiylpeys ja ehkä kuviteltukin kilpailuasetelma. Ehkä on pelätty oman vaikutusvallan ja liiketoiminta- tai ansaintamahdollisuuksien vähenemistä tai monimutkaistumista.

Jotta voimme nähdä raja-aitojen yli ja ottaa huomioon kollegojemme tarpeet, mahdollisuudet ja rajoitteet muilla turvallisuuden osa-alueella kuin omallamme, meidän on tunnettava heidän toimintansa ja löydettävä yhteistyön edellytyksenä olevat yhteiset intressit ja win-win-mahdollisuudet. Kun ne on löydetty, sitten tarvitaankin enää vain avointa mieltä sekä rakentavaa ja kaikkia osapuolia kunnioittavaa lähestymistapaa.

Sen lisäksi, että teemme Suomesta tietoturvallisen maan, tehdään tästä myös kokonaisturvallinen maa, jossa osataan tehdä yhteistyötä!

Tämän blogitekstin on Tietoturvallinensuomi.fi -sivustolle kirjoittanut Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden päätoimittaja Timo Lahtinen.