Mikko Hyppönen F-securelta kertoo 2018 voimaan tulevasta EU:n tietosuoja-asetuksesta (GDPR) ja sen vaikutuksesta yrityksiin.