Kaikki artikkelit

Vieraskynä Henriikka Hannula: Tietosuoja-asetus ja tietoturva

Tietosuoja ja tietoturva eivät ole synonyymejä. Tietosuojassa on kyse ihmisten yksityiselämän suojan ja muiden yksityisyyden suojaa...


Onnistuakseen tietoturvallisuusratkaisu tarvitsee ympärilleen muut turvallisuuden osa-alueet

Tietohallinto ei ole itsenäinen saareke, jossa eletään omaa elämää muista riippumatta, eikä myöskään tietoturvallisuus....


Suomi on kyberturvallisuuden kärkimaa Euroopassa

Suomi on maaliskuun 20. julkistetun onnellisuustutkimuksen mukaan maailman 5. onnellisin maa. Tässä onnellisuuden mittaamisessa ovat...


Etäluettavien maksukorttien sähköiset taskuvarkaudet ovat kasvava riski – mutta siltä voi onneksi suojautua

Lähimaksuominaisuudella varustetut maksukortit ovat viime aikoina olleet näyttävästi uutisissa, eikä syyttä. Maailma kehittyy ja...


Tietoturvan perustukset – miten aloitan tietoturvakulttuurin rakentamisen?

Tämä teksti on julkaistu alunperin Graniten Asiaa riskienhallinnasta -blogissa osoitteessa www.granite.fi/ajankohtaista. Tietoturvallisuus...


Tietoturva ja yksityisyydensuoja ovat oppilaitoksessa suuria haasteita

Tietoturvallisuuden haasteet oppilaitoksessa Lisääntynyt tietotekniikan käyttö ja digitalisaatio, asettavat oppilaitoksen...


Mikä on tiedon hinta?

Verkkopalveluihin kohdistuneissa verkkomurroissa kansanedustajien ja poliisien salasanoja on vuotanut, tietoja kerätty sekä...


Uusi tietosuoja-asetus tulee lisäämään rekisterinpitäjien velvoitteita

Uusi tietosuoja-asetus tulee lisäämään rekisterinpitäjien velvoitteita ja luo painetta suojata organisaation käsittelemiä...


Haastattelussa Kankaanpään kaupungin tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Kankaanpään kaupungille pidettiin tietoturvallisuuskoulutus kesäkuussa 2016 ja saimme elokuussa Kankaanpään kaupungin...


Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjä on jatkossa osoitusvelvollinen tietosuojavelvoitteidensa hoitamisesta

Tietosuojakoulutus Keväällä 2016 voimaan astuvan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjä on...


Myös museoissa tietoturvalla on merkitystä

Tietoturvallisuus on erittäin merkittävä tekijä museoturvallisuudelle kulttuurillisesti arvokkaan tietopääoman suojelua varten....


Onko teollisuuden tieto turvassa?

Tuotantolaitoksien turvallisuudella on pitkät perinteet ja turvallisuutta käsitellään yleensä laaja-alaisesti. Tyypillisesti...


Osaaminen luo tietoturvan

Henkilöstön koetaan olevan yrityksen tärkein voimavara. Samanaikaisesti se onnistuu tahtomattaan olemaan myös yrityksen heikoin...


Parempi tietoturvallisuus on koko yhteiskunnan etu

Hyvään tietoturvallisuuteen ei päästä pelkillä teknisillä keinoilla, vaan tärkeintä on tieto ja osaaminen. Kun osaaminen...


Kyberturvallista Suomea rakennetaan viimein tosissaan

Suomesta tietoturvallisena maana on puhuttu jo vuosia, mutta vasta nyt puheet ovat kääntymässä käytännön toimiksi. Pian kuka tahansa...